Oznaka: rezačica ljekovitog bilja

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Namijenjena je za pripremu materijala za mljevenje i usitnjavanje biljne mase za rinfuzna pakiranja čajeva minimalne veličine frakcije 3mm. Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Na rotoru i statoru se nalaze nosači noževa. Duljina reza mijenja se promjenom sita na statoru. Rezačica se strandardno isporučuje sa kompletom od 3 sita, prema zahtjevu kupca, […]

Read More

Rezačica biljne mase RB-400

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje). Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 400 ima širinu korita 400 mm, dva rotirajuća noža efektivne […]

Read More

Rezačica biljne mase RB-200 za ljekovito bilje

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje). Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 200 ima širinu korita 200 mm, dva rotirajuća noža efektivne […]

Read More

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima SB-100

Rezačica ljekovitog bilja sa izmjenjivim sitima SB – 100, duljine reza prema otvoru oka sita, namijenjena je za rezanje suhe biljne mase. Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Na rotoru i statoru se nalaze nosači noževa. Duljina reza mijenja se promjenom sita na statoru. Rezačica se standardno isporučuje sa kompletom od 3 sita, […]

Read More

Rezačica biljne mase RB-400

Rezačica biljne mase RB-400

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje). Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 400 ima širinu korita 400 mm, dva rotirajuća noža efektivne […]

Read More

Rezačica biljne mase RB-200 za kamilicu

Rezačica biljne mase RB-200

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje). Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 200 ima širinu korita 200 mm, dva rotirajuća noža efektivne […]

Read More
Back to top