Ljekovito bilje – oprema za branje, sušenje, obradu i pakiranje

Ljekovito bilje, ovisno o sorti, bere se namjenskim beračem ili ručno. Nakon branja suši se prirodno ili u sušarama najčešće komornog tipa na podu ili punjeno u namjenske kontejnere. Ovisno o vrsti i količini ljekovitog bilja neki proizvođači sušenje vrši u regalnim sušarama. Nakon sušenja ljekovito bilje treba skladištiti u adekvatnim skladištima kako ne bi povuklo vlagu iz okolnog zraka. Ovisno o vrsti ljekovitog bilja i željenom finalnom proizvodu, preporučeni dio vlage ulaznog materijala u procesnu liniju je 8-12%. Pojedine vrste bilja potrebno je prije ulaska na liniju obrade usitniti rezanjem u svrhu postizanja optimalnog kapaciteta i kvalitete obrade. Gotovi proizvodi se zavisno od vrste ljekovitog bilja prema zahtjevima kupaca isporučuju kao cvjetovi, listovi, sjeme, sjeckani materijal, pulvis, prašina…

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za sušenje i obradu ljekovitog bilja:

Rezačica biljne mase RB-200

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje).

Rezačica biljne mase RB-400

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje).

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima SB-100

Rezačica ljekovitog bilja sa izmjenjivim sitima SB–100, duljine reza prema otvoru oka sita, namijenjena je za rezanje suhe biljne mase.

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Namijenjena je za pripremu materijala za mljevenje i usitnjavanje biljne mase za rinfuzna pakiranja čajeva minimalne veličine frakcije 3mm.

Mlin za sušenu biljnu masu

Mlin tip MB-100 namijenjen je za usitnjavanje sušene biljne mase destrukcijom. Maksimalna veličina ulazne frakcije je 30 mm.

Mlin sa nazubljenim valjcima

Mlin univerzalni, tip MNV-450, sa nazubljenim valjcima i podesivim razmakom između valjaka namijenjen je za usitnjavanje bundeve, šipka i sl. U usipni koš mlina ubacuje se roba za mljevenje koja se usitnjava prolaskom između dva rotirajuća, nazubljena valjka.

Mlin centrifugalni

Mlin-centrifugalni tip MB-100 CF namijenjen je za usitnjavanje sušene biljne mase destrukcijom.

Mlin pulverizator sa hlađenjem plinom CO2

Mlin tip HUM-30 namijenjen je za usitnjavanje ljekovitog bilja sa sustavom za hlađenje materijala obrade plinom CO2; ovim se sustavom ostvaruje i zaštita od eksplozije pri radu sa praškastim materijalom (ATEX).

Rebler

Rebler, tip: REB-100, namijenjen je za odvajanje plojke lista od stabljike. Otvor oka sita isporučuje se prema zahtjevu. Materijal obrade se ubacuje kroz otvor na vrhu oplate reblera odakle dolazi u konusno–polukružno sito u kojem se vrši odvajanje plojke lista od ostatka dijelova stabljike. Pri tom se četkom u rotaciji list usitnjava na frakciju veličine otvora oka sita.

Vibracijsko sito

Vibracijska sita tip VS-3/4 i VS-2/3 namijenjena su za razdvajanje materijala na dvije do četiri frakcije. Vibracijski transporteri transportiraju materijal od ulaza do izlaza korita vibro-transportera, a brzina transporta ovisi o amplitudi i frekvenciji vibracije za pojedini materijal.

Rotacijsko – planetarno sito

Sito tip RS-150 namijenjeno je za razdvajanje materijala na dvije do pet frakcija, zavisno od broja ugrađenih umetaka. Rotacijsko-planetarna sita izrađujemo u promjeru od 1000 do 2100 mm sa umecima i sitima otvora oka prema zahtjevu kupca.

Revizijski transporter

Revizijski transporteri namijenjeni su za inspekciju i organoleptički pregled raznih vrsta materijala (kamilica, paprika, krastavac, mrkva i sl.).

Pneumatski separator

Pneumatski separator tip CFS-800 namijenjen je za odvajanje lakših od težih dijelova biljke (list od stabljike, sjemenke od primjesa i sl.) prema težini pojedinih frakcija, sa tangencijalnim odvajanjem prašine.

Mješalica za čajne mješavine

Tip MB 80 namijenjena je za ujednačenje ili homogenizaciju različitih tipova i frakcija materijala po cijeloj šarži.

Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća.

Sušara podna kontejnerska

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (kamilica, konoplja, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sl.), povrća (paprika i sl.).

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sl.), povrća (paprika i sl.).

Pakirka za rinfuzna pakiranja

Pakirka za rinfuzna pakiranja tip HERBAPAK-R1 je poluautomatski stroj namijenjen za punjenje vrećica, sa odvagom i tolerancijom +/- 2%.


Back to top