Ljekovito bilje – oprema za branje, sušenje, obradu i pakiranje

Ljekovito bilje, ovisno o sorti, bere se namjenskim beračem ili ručno. Nakon branja suši se prirodno ili u sušarama najčešće komornog tipa na podu ili punjeno u namjenske kontejnere. Ovisno o vrsti i količini ljekovitog bilja neki proizvođači sušenje vrši u regalnim sušarama. Nakon sušenja ljekovito bilje treba skladištiti u adekvatnim skladištima kako ne bi povuklo vlagu iz okolnog zraka. Ovisno o vrsti ljekovitog bilja i željenom finalnom proizvodu, preporučeni dio vlage ulaznog materijala u procesnu liniju je 8-12%. Pojedine vrste bilja potrebno je prije ulaska na liniju obrade usitniti rezanjem u svrhu postizanja optimalnog kapaciteta i kvalitete obrade. Gotovi proizvodi se zavisno od vrste ljekovitog bilja prema zahtjevima kupaca isporučuju kao cvjetovi, listovi, sjeme, sjeckani materijal, pulvis, prašina…

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za sušenje i obradu ljekovitog bilja:

Rezačica biljne mase RB-200

Rezačica biljne mase RB-400

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima SB-100

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Mlin za sušenu biljnu masu

Mlin sa nazubljenim valjcima

Mlin centrifugalni

Mlin pulverizator sa hlađenjem plinom CO2

Rebler

Vibracijska sita i transporteri

Rotacijsko – planetarno sito

Revizijski transporter

Pneumatski separator

Mješalica za čajne mješavine

Sušara regalna

Sušara podna kontejnerska

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Pakirka za rinfuzna pakiranja


Back to top