• Oprema za sušenje i obradu ljekovitog bilja

  Uključuje razne vrste obrade - rezanje, mljevenje i separaciju razlićitog vrsta bilja, sjemena i začina.

  Saznaj više
 • Berač kamilice

  Može biti korišten i za branje raznog vrsta bilja sa integriranim sustavom košnje

  Saznaj više
 • Linija za obradu konoplje

  Odvajanje stabljike od herbastog dijela biljke Odvajanje cvijeta industrijske konoplje od sjemena Čišćenje sjemena pneumatskom separacijom

  Saznaj više

Kamilica – oprema za branje, sušenje i obradu

Kamilica se najčešće sije po cijeloj površini njive. Bere se namjenskim beračem kada dostigne optimalnu zriobu (približno 60% cvjetova – cvjetnih glavica treba biti potpuno formirano). Sušenje kamilice treba početi u roku od najviše 2 sata nakon branja kako bi se spriječila fermentacija i postigla visoka kvaliteta suhog proizvoda za daljnju obradu. Kamilica se najčešće […]

Industrijska konoplja – oprema za branje, sušenje i obradu

Industrijska konoplja se nakon košnje vrhova (cvata) ili stripiranja suši na oko 8% vlage. Najčešći način sušenja cvata konoplje je sušenje u komornim podnim sušarama ili komornim sušarama sa punjenjem u adekvatne kontejnere. Cijeli proces sušenja može trajati do 36 sati, što ovisi o površinskoj vlazi konoplje, udjelu vlage vanjskog zraka i tehnologiji sušenja. Konoplja […]

Ljekovito bilje – oprema za branje, sušenje, obradu i pakiranje

Ljekovito bilje, ovisno o sorti, bere se namjenskim beračem ili ručno. Nakon branja suši se prirodno ili u sušarama najčešće komornog tipa na podu ili punjeno u namjenske kontejnere. Ovisno o vrsti i količini ljekovitog bilja neki proizvođači sušenje vrši u regalnim sušarama. Nakon sušenja ljekovito bilje treba skladištiti u adekvatnim skladištima kako ne bi […]

Sušenje poljoprivrednih proizvoda

Voće se najčešće suši u regalnim sušarama na kolicima regalima, horizontalno usmjerenom cirkulacijom zraka između polica regala. Povrće se najčešće suši u regalnim sušarama no nije rijetkost da se za sušenje povrća koriste i komorne podne sušare, sa stabilnim ili segmentnim pokretnim podom. Za sušenje ljekovitog bilja najčešće se upotrebljava komorna podna sušara, a u […]

List masline – oprema za sušenje, obradu i pakiranje

List masline skida se sa grana namjenskim strojem, te se nakon pranja suši u sušari. Za proces sušenja lista masline uobičajeno se koristiti regalna sušara, a kod većih količina lista ekonomično sušenje se može izvesti i u podnoj sušari. Nakon sušenja list masline se reže na željenu frakciju, te se dalje dorađuje prosijavanjem za finalni […]

Grijanje plastenika, staklenika i radnih hala i prostora

Oprema za grijanje unutarnjeg prostora služi za zagrijavanje raznih objekata: od čvrstih građevinskih objekata do raznih vrsta montažnih objekata i plastenika ili za zagrijavanje proizvodnih pogona i uredskih prostorija. Za grijanje prostora koriste se stojeći ili viseći termo generatori koji kao energent koriste plin, lož ulje ili bio masu. Mogu biti s izravnim upuhivanjem toplog […]

Transportna oprema

Naš proizvodni program transportne opreme sadrži razne vrste standardnih transportera kao i transportne sustave. Prema zahtjevima i u suradnji sa Naručiteljem, prema projektnom zadatku projektiramo i proizvodimo trakaste transportere, pužne transportere, valjkaste transportere, lančaste transportere, vjedričaste, segmentne i pneumatske transportne sustave. Izvedbe mogu biti iz standardnih karbonskih čelika ili iz INOX-a (nehrđajućih čelika). PROIZVODI IZ […]

Bundevine koštice – oprema za branje, sušenje, obradu sjemenke i izradu ulja

Bundeva poredana u redove bere se namjenskim kombajnom za kombajniranje bundevinih koštica. Nakon branja koštica bundeva se pere te slijedi proces sušenja. Najčešći način sušenja bundevine koštice je podno sušenje u komornim sušarama opremljenim miješalicom za povremeno miješanje materijala obrade. Nakon sušenja se sa bundevine koštice u stroju za suho čišćenje i poliranje skidaju primjese […]

Ostala industrijska oprema

Ostala industrijska oprema može se koristiti za različite namjene i različite faze obrade. Za finalizaciju prehrambenih proizvoda možemo istaknuto naše vakuum komore i komore za dezinsekciju plinom CO2. Od naših proizvoda ostale namjene također ističemo postrojenja za filtraciju zraka koje instaliramo u postojeće procesne linije, opremu za detekciju metala, te ostalu procesnu opremu prema zahtjevima […]

Herbas d.o.o. provodi projekte koje je je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Back to top