• Oprema za sušenje i obradu ljekovitog bilja

  Uključuje razne vrste obrade - rezanje, mljevenje i separaciju razlićitog vrsta bilja, sjemena i začina.

  Saznaj više
 • Berač kamilice

  Može biti korišten i za branje raznog vrsta bilja sa integriranim sustavom košnje

  Saznaj više
 • Linija za obradu konoplje

  Odvajanje stabljike od herbastog dijela biljke Odvajanje cvijeta industrijske konoplje od sjemena Čišćenje sjemena pneumatskom separacijom

  Saznaj više

Oprema za branje, sušenje i obradu kamilice

Kamilica se najčešće sije po cijeloj površini njive. Bere se namjenskim beračem kada dostigne optimalnu zriobu (približno 60% cvjetova – cvjetnih glavica treba biti potpuno formirano). Sušenje kamilice treba početi u roku od najviše 2 sata nakon branja kako bi se spriječila fermentacija i postigla visoka kvaliteta suhog proizvoda za daljnju obradu. Kamilica se najčešće […]

Oprema za obradu industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje sastoji se od headera za branje konoplje, sušare podne prijenosne, sušare podne kontejnerske, odvajača cvata konoplje i procesne linije za obradu industrijske konoplje. Industrijska konoplja se nakon stripiranja ili košnje vrhova (cvata)  suši na oko 8% vlage. Najčešći način sušenja cvata konoplje je sušenje u komornim podnim sušarama. Proces sušenja […]

Ljekovito bilje – oprema za branje, sušenje, obradu i pakiranje

Ljekovito bilje, ovisno o sorti, bere se namjenskim beračem ili ručno. Nakon branja suši se prirodno ili u sušarama najčešće komornog tipa na podu ili punjeno u namjenske kontejnere. Ovisno o vrsti i količini ljekovitog bilja neki proizvođači sušenje vrši u regalnim sušarama. Nakon sušenja ljekovito bilje treba skladištiti u adekvatnim skladištima kako ne bi […]

Sušenje poljoprivrednih proizvoda

Voće se najčešće suši u regalnim sušarama na kolicima regalima, horizontalno usmjerenom cirkulacijom zraka između polica regala. Povrće se najčešće suši u regalnim sušarama no nije rijetkost da se za sušenje povrća koriste i komorne podne sušare, sa stabilnim ili segmentnim pokretnim podom. Za sušenje ljekovitog bilja najčešće se upotrebljava komorna podna sušara, a u […]

List masline – oprema za sušenje, obradu i pakiranje

List masline skida se sa grana namjenskim strojem, te se nakon pranja suši u sušari. Za proces sušenja lista masline uobičajeno se koristiti regalna sušara, a kod većih količina lista ekonomično sušenje se može izvesti i u podnoj sušari. Nakon sušenja list masline se reže na željenu frakciju, te se dalje dorađuje prosijavanjem za finalni […]

Grijanje plastenika, staklenika i radnih hala i prostora

Oprema za grijanje unutarnjeg prostora služi za zagrijavanje raznih objekata: od čvrstih građevinskih objekata do raznih vrsta montažnih objekata i plastenika ili za zagrijavanje proizvodnih pogona i uredskih prostorija. Za grijanje prostora koriste se stojeći ili viseći termo generatori koji kao energent koriste plin, lož ulje ili bio masu. Mogu biti s izravnim upuhivanjem toplog […]

Transportna oprema

Naš proizvodni program transportne opreme sadrži razne vrste standardnih transportera kao i transportne sustave. Prema zahtjevima i u suradnji sa Naručiteljem, prema projektnom zadatku projektiramo i proizvodimo trakaste transportere, pužne transportere, valjkaste transportere, lančaste transportere, vjedričaste, segmentne i pneumatske transportne sustave. Izvedbe mogu biti iz standardnih karbonskih čelika ili iz INOX-a (nehrđajućih čelika). PROIZVODI IZ […]

Bundevine koštice – oprema za branje, sušenje, obradu sjemenke i izradu ulja

Bundeva poredana u redove bere se namjenskim kombajnom za kombajniranje bundevinih koštica. Nakon branja koštica bundeva se pere te slijedi proces sušenja. Najčešći način sušenja bundevine koštice je podno sušenje u komornim sušarama opremljenim miješalicom za povremeno miješanje materijala obrade. Nakon sušenja se sa bundevine koštice u stroju za suho čišćenje i poliranje skidaju primjese […]

Ostala industrijska oprema

Ostala industrijska oprema može se koristiti za različite namjene i različite faze obrade. Za finalizaciju prehrambenih proizvoda možemo istaknuto naše vakuum komore i komore za dezinsekciju plinom CO2. Od naših proizvoda ostale namjene također ističemo postrojenja za filtraciju zraka koje instaliramo u postojeće procesne linije, opremu za detekciju metala, te ostalu procesnu opremu prema zahtjevima […]

Herbas d.o.o. provodi projekte koje je je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Back to top