Komore za dezinsekciju plinom CO2

Komore za dezinsekciju plinom CO2

Komore za dezinsekciju plinom CO2 namijenjene su za dezinsekciju ljekovitog bilja i prehrambenih sirovina primjenom plina CO2. Komora za dezinsekciju je horizontalna tlačna posuda cilindričnog oblika, vanjskog promjera 1.900,00 mm i ukupne dužine 10.000,00 mm.

Volumenski kapacitet komore je oko 20 m³, a radni kapacitet komore je u funkciji odnosa tlaka plina i vremena tretmana. Za tlak plina od Paps.=12 Bar trajanje tretmana je cca 12h.

Komora se puni materijalom smještenim na euro-palete, kroz otvor po čitavom presjeku komore.

Obje strane komore zatvorene su torisferičnom podnicom; jedna strana komore zatvorena je zavarenom podnicom, a druga strana je zatvorena vratima s bajonet zatvaračem zavješenim na nosaču koji je pričvršćen posebnom pomičnom konstrukcijom. Poklopac je zabrtvljen brtvom posebne konstrukcije.

Niskotlačna komora za dezinsekciju plinom CO2

Komore za dezinsekciju plinom CO2 namijenjene su za dezinsekciju ljekovitog bilja i prehrambenih sirovina primjenom plina CO2. Komora za dezinsekciju je horizontalna tlačna posuda.

Volumenski kapacitet komore je oko 22 m³, a radni kapacitet komore je u funkciji odnosa tlaka plina i vremena tretmana. Za tlak plina 0,2 Bar trajanje tretmana je cca 72h.

Komora se puni materijalom smještenim na euro-palete, kroz otvor na prednjem dijelu komore.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Vakuum komore za pasterizaciju parom – autoklav

Back to top