Sušenje poljoprivrednih proizvoda

Voće se najčešće suši u regalnim sušarama na kolicima regalima, horizontalno usmjerenom cirkulacijom zraka između polica regala. Povrće se najčešće suši u regalnim sušarama no nije rijetkost da se za sušenje povrća koriste i komorne podne sušare, sa stabilnim ili segmentnim pokretnim podom. Za sušenje ljekovitog bilja najčešće se upotrebljava komorna podna sušara, a u kontinuiranom radu moguće je postići dobru efikasnost i protočnom sušarom. Duhan se suši u klasičnoj duhanskoj komornoj regalnoj sušari opremljenoj ramama za punjenje duhanskog lista ili, u slučaju strojne berbe, komornim sušarama sa punjenjem u namjenske kontejnere. Uz gore navedena rješenja možemo Vam ponuditi i pripadajuće termo generatore koji za proces sušenja mogu koristiti slijedeće vrste energenata: biomasu, zemni/ukapljeni plin ili lož ulje.

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za sušenje kamilice, voća, povrća, ljekovitog bilja i duhana:

Sušara podna kontejnerska

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Sušara regalna

Sušara za duhan

Protočna sušara

Cilindrična protočna sušara

Sušara komorna s pokretnim podom za punjenje i pražnjenje materijala obrade

Termogenerator stojeći s plinskim plamenikom

Termogenerator stojeći s plamenikom na lož ulje

Termogenerator na biomasu s automatskim doziranjem

Termogenerator na biomasu s ručnim doziranjem

Back to top