Kamilica – oprema za branje, sušenje i obradu

Kamilica se najčešće sije po cijeloj površini njive. Bere se namjenskim beračem kada dostigne optimalnu zriobu (približno 60% cvjetova – cvjetnih glavica treba biti potpuno formirano). Sušenje kamilice treba početi u roku od najviše 2 sata nakon branja kako bi se spriječila fermentacija i postigla visoka kvaliteta suhog proizvoda za daljnju obradu. Kamilica se najčešće suši u podnim komornim sušarama na čvrstom ili perforiranom podu ili u komornim sušarama sa sušenjem u namjenskim kontejnerima. Trajanje jednog ciklusa sušenja zavisi od više faktora (udio površinske vlage, udio unutarnje vlage, relativna vlaga zraka, visina sloja, program sušenja). Uobičajeno trajanje je 20-26 sati za šaržu 16-20 m³ sirove kamilice, u sloju 40-50 cm sušene u našoj podnoj komornoj sušari površine 40 m². Nakon sušenja kamilicu je potrebno smjestiti u adekvatno skladište, kako bi se sačuvala od utjecaja vlage i štetnika.

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za branje, sušenje i obradu kamilice:

Kombajn za kamilicu

Cilindrični separator

Rezačica biljne mase RB-200

Rezačica biljne mase RB-400

Sušara podna kontejnerska

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Odvajač glavica cvijeta kamilice

Vibracijska sita i transporteri

Rotacijsko – planetarno sito

Pneumatski separator

Revizijski transporter

Mlin za sušenu biljnu masu

Pneumatski transport

Mješalica za ujednačenje pulvisa MB-80

Prijedlozi linije za obradu kamiliceBack to top