Oprema za branje, sušenje i obradu kamilice

Kamilica se najčešće sije po cijeloj površini njive. Bere se namjenskim beračem kada dostigne optimalnu zriobu (približno 60% cvjetova – cvjetnih glavica treba biti potpuno formirano). Sušenje kamilice treba početi u roku od najviše 2 sata nakon branja kako bi se spriječila fermentacija i postigla visoka kvaliteta suhog proizvoda za daljnju obradu. Kamilica se najčešće suši u podnim komornim sušarama na čvrstom ili perforiranom podu ili u komornim sušarama sa sušenjem u namjenskim kontejnerima. Trajanje jednog ciklusa sušenja zavisi od više faktora (udio površinske vlage, udio unutarnje vlage, relativna vlaga zraka, visina sloja, program sušenja). Uobičajeno trajanje je 20-26 sati za šaržu 16-20 m³ sirove kamilice, u sloju 40-50 cm sušene u našoj podnoj komornoj sušari površine 40 m². Nakon sušenja kamilicu je potrebno smjestiti u adekvatno skladište, kako bi se sačuvala od utjecaja vlage i štetnika.

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za branje, sušenje i obradu kamilice:

Kombajn za kamilicu

Kombajn tip KVH-2000E namijenjen je za branje cvijeta kamilice. Kvaliteta branja je definirana kvalitetom usjeva kamilice, visinom i brzinom branja te općim vremenskim uvjetima.

Cilindrični separator

Separator tip SEP/DK-4000 namijenjen je za razdvajanje svježe ubrane kamilice. Separator razdvaja kamilicu na dvije frakcije: 1. frakcija su cvjetovi kamilice sa stabljikama dužine do 50 mm, a 2. frakcija su stabljike duže od 50 mm, male količine cvjetova i primjese.

Rezačica biljne mase RB-200

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje).

Rezačica biljne mase RB-400

Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 400 ima širinu korita 400 mm, dva rotirajuća noža efektivne dužine 400 mm. Dužina reza definirana je odnosom brzine kretanja transportne trake i uvlačnog valjka prema noževima te brzinom rotacije noževa.

Sušara podna kontejnerska

Namijenjena je za sušenje ljekovitog bilja (kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sl.), povrća (paprika i sl.). Sušara HKS -12/60 standardno se proizvodi u 3 veličine sa efektivnom površinom poda 24, 32 ili 40 m².

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sli.), povrća (paprika i sl.). Kapacitet sušare (okvirni volumenski) efektivne površine: 9 m³

Odvajač glavica cvijeta kamilice

Odvajač tip RGK-H 600 namijenjen je za odvajanje glavica cvijeta kamilice od herbe ili stabljike. Ukupna dužina cvijeta sa ostatkom peteljke je 16 mm. Glavica cvijeta se odvaja od ostatka biljke pokretnim noževima i namjenski modeliranim valjcima u rotaciji. Ispod valjaka montirano je strunasto vibro-sito, koje služi za odvajanje cvijeta od manjih frakcija (herbe, latica, pulvisa).

Vibracijska sita i transporteri

Vibracijska sita tip VS-3/4 i VS-2/3 namijenjena su za razdvajanje materijala na dvije do četiri frakcije, zavisno od broja ugrađenih umetaka (etaža sita). Vibracijski transporteri transportiraju materijal od ulaza do izlaza korita vibro-transportera, a brzina transporta ovisi o amplitudi i frekvenciji vibracije za pojedini materijal.

Rotacijsko – planetarno sito

Sito tip RS-150 namijenjeno je za razdvajanje materijala na dvije do pet frakcija, zavisno od broja ugrađenih umetaka (etaža sita). Rotacijsko-planetarna sita izrađujemo u promjeru od 1000 do 2100 mm sa umecima i sitima otvora oka prema zahtjevu kupca.

Pneumatski separator

Pneumatski separator, tip HZS-63 i HZS-100, namijenjen je za zračno odvajanje cvjetova kamilice od primjesa (zemlja, kamen, metal) prema težini pojedinih frakcija, sa tangencijalnim odvajanjem prašine. Pneumatski separator je opremljen ventilatorom s podešavanjem brzine strujanja zraka ili zračnim ventilom, čime se precizno može regulirati kvaliteta odvajanja pojedinih frakcija.

Revizijski transporter

Revizijski transporteri namijenjeni su za inspekciju i organoleptički pregled raznih vrsta materijala (kamilica, paprika, krastavac, mrkva i sl.). Materijal izrade je konstrukcijski karbonski namjenski čelik ili INOX, prema zahtjevu kupca.

Mlin za sušenu biljnu masu

Mlin tip MB-100 namijenjen je za usitnjavanje sušene biljne mase destrukcijom. Maksimalna veličina ulazne frakcije je 30 mm. Veličina željene frakcije određuje se izmjenom sita unutar mlina.

Pneumatski transport

Pneumatski transport tip TP-225 namijenjen je za transport samljevene biljne mase, praškastih materijala, sjemenki i sl. Sastoji se od ventilatora, usipnog koša,  cjevovoda i separatora. Dužina transporta može biti do 40 m.

Mješalica za ujednačenje pulvisa MB-80

Namjena: ujednačenje ili homogenizacija različitih tipova i frakcija materijala po cijeloj šarži. Punjenje se može vršiti kroz vrata ili otvor na plafonu mješalice. Na boku lijevka nalazi se otvor za ispust i uvrećavanje biljne mješavine.

Prijedlozi linije za obradu kamilice

Pogledajte i naše video zapise:

Back to top