Ostala industrijska oprema

Ostala industrijska oprema može se koristiti za različite namjene i različite faze obrade.

Za finalizaciju prehrambenih proizvoda možemo istaknuto naše vakuum komore i komore za dezinsekciju plinom CO2.

Od naših proizvoda ostale namjene također ističemo postrojenja za filtraciju zraka koje instaliramo u postojeće procesne linije, opremu za detekciju metala, te ostalu procesnu opremu prema zahtjevima kupaca.

Detaljnije informacije na upit…

Komore za dezinsekciju plinom CO2

Vakuum komore za pasterizaciju parom – autoklav

Postrojenje za filtraciju zraka

Linije za peletiranje biomase i ljekovitog bilja

Oprema za prehrambenu industriju

Linije za reciklažu akumulatora

Metaldetekcija

Separator električnog otpada

Dozator ćelijski

 

Back to top