List masline – oprema za sušenje, obradu i pakiranje

List masline skida se sa grana namjenskim strojem, te se nakon pranja suši u sušari. Za proces sušenja lista masline uobičajeno se koristiti regalna sušara, a kod većih količina lista ekonomično sušenje se može izvesti i u podnoj sušari. Nakon sušenja list masline se reže na željenu frakciju, te se dalje dorađuje prosijavanjem za finalni rezani materijal, ili se dalje obrađuje te se procesom mljevenja i prosijavanja može dobiti pulvis, kao repromaterijal za čaj i pakiranje u filter vrećice.

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za sušenje, obradu i pakiranje lista masline:

Stroj za skidanje lista masline sa grana

Stroj tip SSL-M/60 namijenjen je za skidanje lista sa odrezanih grana masline.

Stroj za pranje lista masline

Stroj tip HPL-05 namijenjen je za pranje lista masline i odvajanje sitnih grančica.

Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća.

Sušara podna kontejnerska

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (list masline, kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sl.), povrća (paprika i sl.).

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (list masline, kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sli.), povrća (paprika i sl.).

Rezačice biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Namijenjena je za pripremu materijala za mljevenje i usitnjavanje biljne mase za rinfuzna pakiranja čajeva minimalne veličine frakcije 3mm.

Vibracijska sita i transporteri

Vibracijska sita tip VS-3/4 i VS-2/3 namijenjena su za razdvajanje materijala na dvije do četiri frakcije.

Pakirka za rinfuzna pakiranja

Pakirka za rinfuzna pakiranja tip HERBAPAK-R1 je poluautomatski stroj namijenjen za punjenje vrećica.

Back to top