List masline – oprema za sušenje, obradu i pakiranje

List masline skida se sa grana namjenskim strojem, te se nakon pranja suši u sušari. Za proces sušenja lista masline uobičajeno se koristiti regalna sušara, a kod većih količina lista ekonomično sušenje se može izvesti i u podnoj sušari. Nakon sušenja list masline se reže na željenu frakciju, te se dalje dorađuje prosijavanjem za finalni rezani materijal, ili se dalje obrađuje te se procesom mljevenja i prosijavanja može dobiti pulvis, kao repromaterijal za čaj i pakiranje u filter vrećice.

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za sušenje, obradu i pakiranje lista masline:

Stroj za skidanje lista masline sa grana

Stroj za pranje lista masline

Sušara regalna

Sušara podna kontejnerska

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Rezačice biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Vibracijska sita i transporteri

Pakirka za rinfuzna pakiranja

Back to top