Komore za dezinsekciju plinom CO2

Namijenjene su za dezinsekciju ljekovitog bilja i prehrambenih sirovina primjenom plina CO2. Komora za dezinsekciju je horizontalna tlačna posuda cilindričnog oblika, vanjskog promjera 1.900,00 mm i ukupne dužine 10.000,00 mm.

Volumenski kapacitet komore je oko 20 m³, a radni kapacitet komore je u funkciji odnosa tlaka plina i vremena tretmana. Za tlak plina od Paps.=12 Bar trajanje tretmana je cca 12h.

Komora se puni materijalom smještenim na euro-palete, kroz otvor po čitavom presjeku komore.

Obje strane komore zatvorene su torisferičnom podnicom; jedna strana komore zatvorena je zavarenom podnicom, a druga strana je zatvorena vratima s bajonet zatvaračem zavješenim na nosaču koji je pričvršćen posebnom pomičnom konstrukcijom. Poklopac je zabrtvljen brtvom posebne konstrukcije.

Niskotlačna komora za dezinsekciju plinom CO2

Namijenjena je za dezinsekciju ljekovitog bilja i prehrambenih sirovina primjenom plina CO2. Komora za dezinsekciju je horizontalna tlačna posuda.

Volumenski kapacitet komore je oko 22 m³, a radni kapacitet komore je u funkciji odnosa tlaka plina i vremena tretmana. Za tlak plina 0,2 Bar trajanje tretmana je cca 72h.

Komora se puni materijalom smještenim na euro-palete, kroz otvor na prednjem dijelu komore.

 

Back to top