Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima SB-100

Rezačica ljekovitog bilja sa izmjenjivim sitima SB – 100, duljine reza prema otvoru oka sita, namijenjena je za rezanje suhe biljne mase.

Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Na rotoru i statoru se nalaze nosači noževa. Duljina reza mijenja se promjenom sita na statoru.

Rezačica se standardno isporučuje sa kompletom od 3 sita, prema zahtjevu kupca, iste ili različite veličine perforacije, izrađena od INOX-a AISI 304.

Zavisno od izvedbe i namjene rezačice, materijal se dozira preko transportera ili usipnog koša.

Unutrašnjost kućišta rezačice presvučeno je INOX-om AISI 304 dok su noževi izrađeni iz legiranih alatnih čelika, a nosači noža iz konstruktivnih čelika.

Kapacitet je definiran vrstom materijala i finoćom reza.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Rezačica sušene biljne mase sa sitom

Back to top