Rezačica sušene biljne mase sa sitom

Namijenjena je za pripremu materijala za mljevenje i usitnjavanje biljne mase za rinfuzna pakiranja čajeva minimalne veličine frakcije 3mm.

Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Na rotoru i statoru se nalaze nosači noževa. Duljina reza mijenja se promjenom sita na statoru.

Rezačica se strandardno isporučuje sa kompletom od 3 sita, prema zahtjevu kupca, iste ili različite veličine perforacije, izrađena od INOX-a AISI 304. Na osnovnu konstrukciju uređaja montirani su protu-noževi, koji u zahvatu sa noževima u rotaciji, odsijecaju ljekovito bilje (herbu) na dužinu promjera perforacije sita.

Zavisno od namjene, materijal se može dozirati preko transportera ili usipnog koša.

Spremnik, unutarnji plašt kućišta standardno se izvode iz karbonskih čelika, a prema zahtjevu kupca iz INOX-a AISI 304 (dijelovi u doticaju sa materijalom obrade).

Kapacitet: 50-300 kg/h (ovisno o materijalu obrade i veličini frakcija)

Slijedeći proizvod iz ove linije: Mlin za sušenu biljnu masu – čekićar MB-100

Back to top