Rezačica biljne mase RB-200 za kamilicu

Rezačica biljne mase RB-200

Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje).

Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa.

Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 200 ima širinu korita 200 mm, dva rotirajuća noža efektivne dužine 200 mm. Dužina reza definirana je odnosom brzine kretanja transportne trake i uvlačnog valjka prema noževima te brzinom rotacije noževa.

Rezačica se može primijeniti u linijskom radu ili kao samostalan stroj.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Rezačica biljne mase RB-400

Back to top