Sušara podna kontejnerska

Sušara podna kontejnerska, tip: HKS-12/60, namijenjena je, između ostalog, za sušenje industrijske konoplje na načina da se materijal obrade polaže na pod u ujednačenom sloju visine cca 1-1,5 m

Konstrukcija sušare izvedena je iz pocinčanih čeličnih cijevi, a zidovi i krov iz termo-izolacijskih panela debljine 50 mm sa poliuretanskom ispunom. Sušara je lako montažna, komorna (kontejnerskog tipa pa za istu, prema hrvatskom Zakonu o gradnji, nije potrebna građevinska dozvola).

Pod sušare izveden je iz perforiranog pocinčanog lima debljine 1,2 mm, Ø perforacije 3,2 mm.

Topli zrak cirkulira kroz pod prema gore, probijajući se kroz sloj materijala te ga na taj način suši.

Vrata sušare su dvokrilna, u svrhu punjenja i pražnjenja materijala obrade. Po posebno narudžbi isporučujemo segmentna umjesto dvokrilnih vrata.

Sušara se montira na niveliranu betonsku podlogu.

Sušara HKS -12/60 standardno se proizvodi u 3 veličine sa efektivnom površinom poda 24 m², 32 m² ili 40 m².

Dimenzije komore za sušenje:

-Visina: 2800 mm

-Širina: 4000 mm

-Tlocrtna efektivna dužina:

– 6000 mm za sušaru od 24 m²

– 8000 mm za sušaru od 32 m²

– 10000 mm za sušaru od 40 m²

Kao energent sušara može koristiti lož ulje, zemni plin ili biomasu (drvni pelet ili drvnu sječku)

Sušara je namijenjena za smještaj na otvorenom te je iz tog razloga potrebno u nastavku komore za sušenje, u svrhu zaštite termo generatora od vremenskih uvjeta, izvesti nadstrešnicu dužine 2 metra po širini sušare.

Back to top