Preša za hladno i toplo prešanje HP-300

Vertikalna hidraulična preša HP-300 služi za toplo prešanje ulja i hladno prešanje macerata za tinkturu. Preša se sastoji od čvrste kompaktne metalne konstrukcije. Na konstrukciju sa gornje strane je montiran hidraulični cilindar, a s donje strane cilindar za izbijanje pogače. Radni dio preše se sastoji od čelične košare sa adekvatnim rupicama. U košaru iz gornje strane ulazi cilindar i vrši radnju prešanja, a s donje strane prazni na perforirani cilindar. Upravljanje prešom (cilindrima) vrši se ručno pomoću palice za upravljanje ili poluautomatski preko programa za prešanje. Obzirom na prije opisanu konstrukciju, preša se montira na betonsku podlogu, za koju se i učvrščuje ankeriranjem (pričvrščivanjem sidrenim vijcima za armiranu betonsku ploču). Agregat preše je mobilni dio preše kojeg je moguće montirati na optimalnu poziciju obzirom na radni prostor.

Povratak na prvi proizvod iz ove linije: Preša za hladno prešanje SPU 20

Back to top