Procesna linija za obradu industrijske konoplje

Naša procesna oprema za obradu industrijske konoplje ima nekoliko završnih frakcija:

  1. prašina
  2. cvijet i list veličine do 4 mm
  3. sjeme
  4. stabljika

Nudimo nekoliko opcija procesne linije na koje je navedene frakcije moguće postići:

  1. Linija za obradu cijelog gornjeg dijela biljke konoplje, odnosno cvata, gdje se na početku linije vrši odvajanje cvjetova, listova i sjemena na odvajaču cvata konoplje koji je u ovoj konfiguraciji prvi stroj u liniji. Ovakav sklop linije zahtjeva sušenje i skladištenje cijelog cvata prije samog procesa obrade.
  2. Linija za obradu cvjetova konoplje odvojenih od stabljike (mješavina cvjetova, listova i sjemenki odvojenih od stabljike) na kojoj se odvajanje vrši u dvije faze. Početno odvajanje vrši se u separatoru cvata konoplje, a samo odvajanje cvata od stabljike se mora izvršiti nakon sušenja i prije skladištenja. Nakon pravilnog skladištenja odvojenog cvata, konačna separacija se vrši na procesnoj liniji, ovisno o Vašim proizvodnim kapacitetima rokovima isporuke prema Vašim kupcima.
  3. Linija za obradu rezane konoplje – postupak rezanja može se obaviti prije sušenja ili poslije,  ovisno o Vašoj tehnologiji pripreme. Za ovaj način obrade potrebno je napomenuti da pri procesu rezanja postoji mogućnost kontaminacije kvalitete cvjetova zbog mogućnosti oštećenja sjemena.
Povratak na prvi proizvod iz ove linije: Branje konoplje – Header

Back to top