Transport pneumatski

Namijenjeni su za transport praškastih, sitnozrnatih i zrnatih materijala, veličine čestice do 15 mm

Sustav je izrađen iz namjenskih konstrukcijskih čelika, a sastoji se od sustava za doziranje, usipnog koša, pripadajućeg cjevovoda, tangencijalnog horizontalnog ili vertikalnog ciklonskog separatora, ćelijskog dozatora i ventilatora. Doziranje se vrši u usipni koš pneumatskog transporta odakle se pripadajućim cjevovodom materijal transportira do separatora. Sustav separacije se sastoji iz tangencijalnog horizontalnog ili ciklonskog separatora.

Kod zatvorenih pneumatskih transportera sa većinom zraka u recirkulaciji, pripadajućim tangencijalnim separatorom na pogonskom ventilatoru vrši se otprašivanje cjevovoda pneumatskog transporta kao i držanje cijelog sustava u negativnom tlaku, čime se sprječava ‘curenje’ prašine u radnu okolinu ili okoliš.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Transporter valjkasti

Back to top