Oznaka: oprema za sušenje duhana

Sušenje poljoprivrednih proizvoda

Voće se najčešće suši u regalnim sušarama na kolicima regalima, horizontalno usmjerenom cirkulacijom zraka između polica regala. Povrće se najčešće suši u regalnim sušarama no nije rijetkost da se za sušenje povrća koriste i komorne podne sušare, sa stabilnim ili segmentnim pokretnim podom. Za sušenje ljekovitog bilja najčešće se upotrebljava komorna podna sušara, a u […]

Read More

Duhan – oprema za branje, sušenje i obradu

Nakon berbe duhan se stavlja u ramove ili prijenosne kontejnere, nakon čega slijedi proces sušenja. Za sušenje duhana koriste se komorne podne sušare sa pripadajućim termo generatorima, koji kao energent mogu koristiti: biomasu, zemni/ukapljeni plin ili lož ulje. Prilikom otkupa koriste se linije za otkup duhana, koje znatno utječu na brzinu i kvalitetu procesa otkupa […]

Read More
Back to top