Sušara za sušenje cijepanog drva

Otvorena sušara za sušenje cijepanog drva korištenjem otpadne toplinske energije iz bioenergane kapaciteta 340 m3 u jednoj šarži. Sušara je priključena na izmjenjivač postojeće sušare za drvnu sječku.

Proces sušenja zavisno od uvjeta traje 48-72 sata. Dimenzije sušare su 15×18 m, a visina punjenja oko 2m. Punjenje se vrši utovarivačima (radnim strojevima) ukupne mase oko 7 tona.

Back to top