Stroj za skidanje lista masline sa grana

Stroj tip SSL-M/60 namijenjen je za skidanje lista sa orezanih grana masline. Stroj je izrađen iz namjenskih konstruktivnih čelika. U kućište stroja montiran je rotor sa elektromotornim pogonom za skidanje lista pomoću PVC struna. Doziranje materijala u stroj može biti automatski ili ručno.

Back to top