Oznaka: vibro sito

Vibracijsko sito

Vibracijska sita tip VS-3/4 i VS-2/3 namijenjena su za razdvajanje materijala na dvije do četiri frakcije, zavisno od broja ugrađenih umetaka (etaža sita). Vibracijski transporteri transportiraju materijal od ulaza do izlaza korita vibro-transportera, a brzina transporta ovisi o amplitudi i frekvenciji vibracije za pojedini materijal. Konstrukcija sita je izrađena iz konstrukcijskih karbonskih čelika ili INOX-a AISI 304. […]

Read More
Back to top