Oznaka: Vakuum komore za pasterizaciju parom – autoklav

Vakuum komore za pasterizaciju parom – autoklav

Namjena komore za pasterizaciju parom je smanjenje kontaminacije bakterijama na dozvoljenu razinu. Postupak pasterizacije parom se sastoji u izvlačenju zraka iz vakuum komore do razine 90% vakuuma i zagrijavanja materijala po ukupnoj površini presjeka punjenja, do temperature 80ºC. Obrađeno ljekovito bilje se puni u namjenske, propusne vreće debljine sloja maksimalno 80 mm, koje se stavljaju […]

Read More
Back to top