Oznaka: separacija kamilice

Pneumatski separator

Pneumatski separator, tip HZS-63 i HZS-100, namijenjen je za zračno odvajanje cvjetova kamilice od primjesa (zemlja, kamen, metal) prema težini pojedinih frakcija, sa tangencijalnim odvajanjem prašine. Pneumatski separator je opremljen ventilatorom s podešavanjem brzine strujanja zraka ili zračnim ventilom, čime se precizno može regulirati kvaliteta odvajanja pojedinih frakcija. Separator se montira isključivo u linijskom radu. Materijal izrade: […]

Read More

Cilindrični separator

Cilindrični separator

Cilindrični separatori tipa SEP/DK-4000 i SEP/DK-3000 namijenjeni su za odvajanje svježe ubrane kamilice. Separator razdvaja kamilicu u dvije frakcije: prvu frakciju čine cvjetovi kamilice sa stabljikama dužine do 50 mm, a drugu frakciju čine stabljike duže od 50 mm, male količine cvjetova i primjesa. Takvom preradom u sirovom stanju smanjuje se trošak sušenja i povećava […]

Read More

Oprema za branje, sušenje i obradu kamilice

Kamilica se najčešće sije po cijeloj površini njive. Bere se namjenskim beračem kada dostigne optimalnu zriobu (približno 60% cvjetova – cvjetnih glavica treba biti potpuno formirano). Sušenje kamilice treba početi u roku od najviše 2 sata nakon branja kako bi se spriječila fermentacija i postigla visoka kvaliteta suhog proizvoda za daljnju obradu. Kamilica se najčešće […]

Read More
Back to top