Oznaka: regalna sušara

Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća. Način rada: na police kolica za sušenje u ravnomjernom sloju slaže se materijal obrade i zatim se kolica smještaju unutar sušare. Zagrijavanje i cirkulaciju zraka unutar sušare ostvaruje termogenerator sa indirektnom izmjenom topline ili izmjenjivač voda/zrak u kombinaciji sa aksijalnim cijevnim ventilatorom. […]

Read More

Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća. Način rada: na police kolica za sušenje u ravnomjernom sloju slaže se materijal obrade i zatim se kolica smještaju unutar sušare. Zagrijavanje i cirkulaciju zraka unutar sušare ostvaruje termogenerator sa indirektnom izmjenom topline ili izmjenjivač voda/zrak u kombinaciji sa aksijalnim cijevnim ventilatorom. […]

Read More

Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća. Način rada: na police kolica za sušenje u ravnomjernom sloju slaže se materijal obrade i zatim se kolica smještaju unutar sušare. Zagrijavanje i cirkulaciju zraka unutar sušare ostvaruje termogenerator sa indirektnom izmjenom topline ili izmjenjivač voda/zrak u kombinaciji sa aksijalnim cijevnim ventilatorom. […]

Read More
Back to top