Oznaka: REB-100

Rebler

Rebler, tip: REB-100, namijenjen je za odvajanje plojke lista od stabljike. Otvor oka sita isporučuje se prema zahtjevu. Materijal obrade se ubacuje kroz otvor na vrhu oplate reblera odakle dolazi u konusno–polukružno sito u kojem se vrši odvajanje plojke lista od ostatka dijelova stabljike. Pri tom se četkom u rotaciji list usitnjava na frakciju veličine […]

Read More
Back to top