Oznaka: ostala industrijska oprema

Ostala industrijska oprema

Ostala industrijska oprema može se koristiti za različite namjene i različite faze obrade. Za finalizaciju prehrambenih proizvoda možemo istaknuto naše vakuum komore i komore za dezinsekciju plinom CO2. Od naših proizvoda ostale namjene također ističemo postrojenja za filtraciju zraka koje instaliramo u postojeće procesne linije, opremu za detekciju metala, te ostalu procesnu opremu prema zahtjevima […]

Read More
Back to top