Oznaka: oprema za grijanje sportskih balona

Grijanje plastenika, staklenika i radnih hala i prostora

Oprema za grijanje unutarnjeg prostora služi za zagrijavanje raznih objekata: od čvrstih građevinskih objekata do raznih vrsta montažnih objekata i plastenika ili za zagrijavanje proizvodnih pogona i uredskih prostorija. Za grijanje prostora koriste se stojeći ili viseći termo generatori koji kao energent koriste plin, lož ulje ili bio masu. Mogu biti s izravnim upuhivanjem toplog […]

Read More
Back to top