Oznaka: odvajanje kamilice

Cilindrični separator

Cilindrični separator

Cilindrični separatori tipa SEP/DK-4000 i SEP/DK-3000 namijenjeni su za odvajanje svježe ubrane kamilice. Separator razdvaja kamilicu u dvije frakcije: prvu frakciju čine cvjetovi kamilice sa stabljikama dužine do 50 mm, a drugu frakciju čine stabljike duže od 50 mm, male količine cvjetova i primjesa. Takvom preradom u sirovom stanju smanjuje se trošak sušenja i povećava […]

Read More
Back to top