Oznaka: odvajalje težih od lakših dijelova boljke

Pneumatski separator

Pneumatski separator tip CFS-800 namijenjen je za odvajanje lakših od težih dijelova biljke (list od stabljike, sjemenke od primjesa i sl.) prema težini pojedinih frakcija, sa tangencijalnim odvajanjem prašine. Pneumatski separator je opremljen ventilatorom s podešavanjem brzine strujanja zraka ili zračnim ventilom, čime se precizno može regulirati kvaliteta odvajanja pojedinih frakcija. Materijal izrade: konstrukcijski namjenski čelik ili INOX, […]

Read More
Back to top