Oznaka: obrada industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje sastoji se od headera za branje konoplje, sušare podne prijenosne, sušare podne kontejnerske, odvajača cvata konoplje i procesne linije za obradu industrijske konoplje. Industrijska konoplja se nakon stripiranja ili košnje vrhova (cvata)  suši na oko 8% vlage. Najčešći način sušenja cvata konoplje je sušenje u komornim podnim sušarama. Proces sušenja […]

Read More

Procesna linija za obradu industrijske konoplje

Proizvodna linija za obradu industrijske konoplje Veličina frakcije ulaznog materijala u procesnu liniju je do 10 cm. Procesna linija za obradu industrijske konoplje vrši mehaničko odvajanje sjemena i cvjetova konoplje od stabljike te prosijavanje pojedinih veličina frakcija (sjeme od stabljike i cvijet od stabljike).

Read More

Rezačica biljne mase RB-400

Rezačica biljne mase RB-400 Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje). Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 400 ima širinu korita 400 mm, […]

Read More
Back to top