Oznaka: obrada duhana

Duhan – oprema za branje, sušenje i obradu

Nakon berbe duhan se stavlja u ramove ili prijenosne kontejnere, nakon čega slijedi proces sušenja. Za sušenje duhana koriste se komorne podne sušare sa pripadajućim termo generatorima, koji kao energent mogu koristiti: biomasu, zemni/ukapljeni plin ili lož ulje. Prilikom otkupa koriste se linije za otkup duhana, koje znatno utječu na brzinu i kvalitetu procesa otkupa […]

Read More
Back to top