Oznaka: komora za dezinsekciju

Komore za dezinsekciju plinom CO2

Komore za dezinsekciju plinom CO2

Komore za dezinsekciju plinom CO2 namijenjene su za dezinsekciju ljekovitog bilja i prehrambenih sirovina primjenom plina CO2. Komora za dezinsekciju je horizontalna tlačna posuda cilindričnog oblika, vanjskog promjera 1.900,00 mm i ukupne dužine 10.000,00 mm. Volumenski kapacitet komore je oko 20 m³, a radni kapacitet komore je u funkciji odnosa tlaka plina i vremena tretmana. […]

Read More
Back to top