Kontejnerska kondenzacijska sušara

Kontejnerska kondenzacijska sušara koristi se ljevokretnim kružnim procesom za izvršavanje izdvajanja vlage hlađenjem struje zraka. Prvenstveno je namijenjena za sušenje raznog ljekovitog i aromatičnog bilja poput industrijske konoplje, mente, matičnjaka, lavandu, kadulje i dr. Namijenjenu za farmaceutsku i prehrambenu industriju. Kvaliteta proizvoda sušenja kod tih i sličnih materijala znatno je bolja u usporedbi s onom koja se najčešće postiže sušenjem u klasičnim konvekcijskim sušarama toplim zrakom (najčešće s temperaturama ispod 45°C). Tako su očuvana organoleptička svojstva materijala (boja, miris, okus), kao i temperaturno osjetljivi i hlapljivi biokemijski spojevi poput terpena. Dio hlapljivih biokemijskih spojeva izdvoji se u kondenzatu.

Kontejnerska kondenzacijska sušara – izvedba

Ugrađuje se u potpunosti (gabariti sušare jednaki su gabaritima kontejnera) u namjenski kontejner dimenzija brodskog kontejnera HC 40′ što ju čini prenosivom i praktično uklanja potrebu montaže na mjestu ugradnje. Izolacija kontejnera izvedena je standardnim plastificiranim ili namjensko izrađenim termo-izolacijskim panelima. Na mjestu ugradnje potrebno je osigurati trofazni priključak struje prikladne snage. S prednje i stražnje strane kontejnera nalaze se dvokrilna vrata. Sušara se puni materijalom puni s prednje strane. Sa stražnje strane može pristupiti uređajima sušare. Sa bočne strane sušare bliže stražnjem kraju nalazi se digitalna upravljačka jedinica kojom se upravlja parametrima procesa sušenja i električki ormar sa svim potrebnim sklopnim elementima.

Kontejnerska kondenzacijska sušara
Kontejnerska kondenzacijska sušara

Raspoređivanje materijala unutar sušare

Postoje dvije opcije – dva načina raspoređivanja materijala u sušari: podni i u ladice. Kod podne sušare materijal se jednakomjerno raspoređuje po perforiranom podu sušare tako da sloj bude ujednačene visine. Visina sloja ovisi o vrsti materijala koji se suši. Tako se konoplja u obliku stabljika s listovima i cvatom može puniti do visine od čak 1,7 m, a neke druge materijale koji kad se rasporede čine gušći sklop treba puniti na niže visine od npr. 40 – 50 cm. Umjesto stavljanja na pod u jednom sloju, u drugoj opciji materijal se raspoređuje u nekoliko slojeva u ugrađene ladice s kotačićima. Ladice se mogu vaditi i stavljati viljuškarom pri punjenju.

Također, ladice mogu biti posložene unutar kolica s kotačima. U svakom slučaju, važno je pri punjenju ravnomjerno rasporediti i rastresti materijal kako bi sušenje kroz sušaru bilo jednolično. Kod podne sušare – postoji opcija ugradnje pokretnog poda za olakšano punjenje i pražnjenje sušare. Efektivna površina sušare iznosi 20 m2 , a volumenski kapacitet jednog punjenja ovisi o materijalu koji se suši i debljini sloja materijala.

Kontejnerska kondenzacijska sušara - sušenje mente
Kontejnerska kondenzacijska sušara – sušenje mente

Opis rada kondenzacijske sušare

Kontejnerska kondenzacijska sušara koristi se uređajima koji koriste ljevokretni kružni proces kako bi izdvojili vlagu iz materijala koji se suši hlađenjem struje zraka. Ljevokretni procesi odvijaju se u jednom klimatizacijsko-ventilacijskom uređaju manje snage i jednom kondenzacijskom uređaju veće snage. Svaki od tih uređaja sastoji se od dvije izdvojene jedinice: “vanjske” i “unutarnje”. Uobičajeno je kod ljevokretnih procesa “vanjsku” jedinicu nazivati kondenzatorom, a “unutarnju” isparivačem s obzirom na promjenu faza koju u njima prolazi radna tvar.

Izvedba i način izdvajanja vlage

Radna tvar u kondenzatoru kondenzira, a u isparivaču isparava. To se ne smije poistovjetiti s kondenzatom iz zraka koji se zapravo sakuplja u isparivaču – tj. u „unutarnjoj” jedinici kondenzacijskog uređaja. Sa stražnje strane sušare nalazi se ventilator koji ostvaruje cirkulaciju zraka unutar sušare. Zrak u prisilnoj cirkulaciji prolazi kroz vlažni materijal, ovlažuje se, pa se vraća u stražnji dio sušare. Taj zrak prolazi kroz isparivač većeg kondenzacijskog uređaja pri čemu se hladi. S obzirom da zrak niže temperature ima i manju „sposobnost nošenja vlage”, višak se vlage kondenzira i sakuplja u uređaju – te cijevima odvodi van sušare. Taj unutarnji zrak tijekom rada cirkulira i kroz kondenzator kondenzacijskog uređaja. Prolazeći kroz njega, zrak se ponovno grije.

Promjena temperature zraka uslijed rada uređaja bi teoretski trebala biti jednaka nuli. No, s obzirom da u sustavu postoje gubici – tj. dio mehaničkog rada izravno se pretvara u toplinske gubitke – potreban je još jedan uređaj koji održava zadanu temperaturu unutar sušare. Drugi kondenzacijsko-klimatizacijski uređaj ima isparivač smješten u istoj komori kao i sušeni materijal i prvi uređaj, a kondenzator je smješten u zatvoren ormar unutar stražnjeg dijela kontejnera koji ima dva otvora na vanjskoj strani kontejnera. Uređaj provodi dio zraka u sušari kroz svoj isparivač kako bi ohladio zrak, dok kondenzator uređaja hladi radnu tvar pomoću vanjskog zraka. Duž sušare može se ugraditi niz senzora vlage i temperature kako bi se dobilo mjereno polje temperatura i vlage u sušari. Te podatke moguće je grafički pratiti tijekom vremena na udaljenom računalu. Na taj način korisnik u vlastitom pogonu može otkriti optimalne parametre za svoj proces i osigurati kvalitetu izlaznog proizvoda.

Osobitosti procesa sušenja kondenzacijskom sušarom

Načelo sušenja na kojem se temelji ova kontejnerska kondenzacijska sušara omogućuje ostvarivanje procesa sušenja na nižim temperaturama nego kod uobičajenog sušenja sa toplim ili vrućim zrakom. Tako se očuva kvaliteta konačnog proizvoda – njegova organoleptička svojstva, hlapljivi i osjetljivi aktivni biokemijski spojevi važni prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Budući da nema izmjene unutarnjeg zraka u sušari s okolišnim izvan sušare – nema kontaminacije proizvoda tijekom sušenja. Značajna je i ušteda energije. Povoljno je što je za rad jedino potrebna električna energija, pa korisnik može za proizvodnju i izvor energije koristiti primjerice vlastitu solarnu elektranu.

Procesi pri nižim temperaturama najčešće sporije dovode vodu sadržanu unutar biljke na njezinu površinu odakle jedino može ishlapiti u zrak. Zadržavanje i putovanje vlage u unutrašnjosti materijala ovisi o njegovoj strukturi. Zato, procesi pri višim temperaturama kraće traju.

Materijal Kapacitet, t po punjenju Vrijeme sušenja, h
Konoplja (gornji rez) 1,5 – 2 36 – 60
Konoplja (cvat) 1 – 1,5 36 – 48

 

Snaga, kW 9,2 kW
Vanjske gabariti, mm 12200 mm × 2450 mm × 2900 mm
Razina buke, Db 50-60


Back to top