Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća.

Način rada: na police kolica za sušenje u ravnomjernom sloju slaže se materijal obrade i zatim se kolica smještaju unutar sušare. Zagrijavanje i cirkulaciju zraka unutar sušare ostvaruje termogenerator sa indirektnom izmjenom topline ili izmjenjivač voda/zrak u kombinaciji sa aksijalnim cijevnim ventilatorom. Vlagom zasićeni zrak se izbacuje kroz istrujnu žaluzinu ili istrujni kanal, a nezasićeni vanjski zrak se usisava kroz žaluzinu ili kanal za nezasićeni zrak. 

Upravljanje procesom sušenja može se vršiti ručno preko termostata i poluga za upravljanje zasićenim i nezasićenim zrakom ili potpuno automatski preko pripadajuće automatike i servomotora. Parametri za rad automatike i vođenje automatskog procesa sušenja dobivaju se preko sondi za mjerenje temperature i vlage.

Konstrukcija: Profilirani INOX AISI 304 lim

Oplata: Termo izolacijski paneli debljine 50 mm

Vrata: 2 komada, na čelu i s bočne strane

Konstrukcija kolica: Kvadratna cijev INOX AISI 304 i profilirani INOX AISI 304 lim

Slijedeći proizvod iz ove linije: Sušara podna

Back to top