Pakirka za rinfuzna pakiranja

Pakirka za rinfuzna pakiranja tip HERBAPAK-R1 je poluautomatski stroj namijenjen za punjenje vrećica, sa odvagom i tolerancijom +/- 2%. Sastoji se od usipnog koša, kućišta, dozirnog korita, vibracijskog dozirnog korita, tenziometarskim elementom za mjerenje mase, elektro-upravljačkim ormarom, radne plohe podesive po visini i električne startne pedale. Stroj ima kapacitet 200 – 500 vrećica na sat, u zavisnosti od veličine vrećica i spretnosti operatera. U svrhu preciznosti rada, tariranje vage se automatski vrši nakon svake odvage.

Povratak na prvi proizvod iz ove linije: Rezačica biljne mase RB-200

Back to top