Mlin pulverizator sa hlađenjem plinom CO2

Mlin tip HUM-30 namijenjen je za usitnjavanje ljekovitog bilja sa sustavom za hlađenje materijala obrade plinom CO2; ovim se sustavom ostvaruje i zaštita od eksplozije pri radu sa praškastim materijalom (ATEX).

Na kućište mlina montirane su sapnice za ubrizgavanje CO2 plina u svrhu hlađenja materijala obrade, kao i zaštite od požara. Upravljanje sustavom za ubrizgavanje CO2 vrši se preko namjenskog termostata.

Materijal obrade se usitnjava do veličine frakcije koje mogu proći kroz sito na kućištu mlina, a dozira se iz usipnog koša sa vibro motorom ili pužnim dozatorom.

Pogon rotora mlina ostvaruje se elektromotorom, preko remenica i setom remena visoke nosivosti.

Kapacitet stroja je 10 – 20 kg/h (ovisno o materijalu obrade).

Slijedeći proizvod iz ove linije: Pneumatski transport

Back to top