Mlin centrifugalni

Mlin-centrifugalni tip MB-100 CF namijenjen je za usitnjavanje sušene biljne mase destrukcijom.

Udio kala u ukupnoj mljevenoj masi u odnosu na druge mlinove značajno je smanjen zahvaljujući protoku zraka kroz pripadajuće izmjenjivo sito unutar mlina.

Mlin se standardno isporučuje sa kompletom od 3 sita, iste ili različite perforacije, prema zahtjevu kupca, izrađena iz INOX-a AISI 304.

Postolje mlina se standardno izrađuje iz standardnih karbonskih čelika dok se rotor i stator izrađuju iz standardnih karbonskih čelika ili INOX-a AISI 304.

Protok zraka čisti sito, a frakcije koje su postigle veličinu otvora oka sita brzo se separiraju od ostatka materijala i pneumatskim transportom odlaze na sljedeću fazu obrade.

Mlin se sastoji od statora, rotora, pneumatskog transporta, pneumatskog separatora i ćelijskog dozatora ili posude za obrađenu mljevenu robu.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Mlin pulverizator sa hlađenjem plinom CO2

Back to top