Vibracijsko sito

Vibracijsko sito

Vibracijska sita tip VS-3/4 i VS-2/3 namijenjena su za razdvajanje materijala na dvije do četiri frakcije, zavisno od broja ugrađenih umetaka (etaža sita).

Konstrukcija sita je izrađena iz konstrukcijskih karbonskih čelika ili INOX-a AISI 304. Etaže su izvedene iz tehničkih pletiva u kvaliteti INOX-a AISI 304 i otvorom oka prema želji kupca.

Doziranje sita može biti ručno, strojno (u linijskom radu) ili preko integriranog dozatora na situ.

Kapacitet i kvaliteta prosijavanja materijala prilagođavaju se zahtjevima tehnologije.

Na zadnjoj strani sita montirana su vratašca za jednostavnu izmjenu sita i čišćenje. Za svaku etažu sita moguće je izvesti čišćenje sa gumenim kuglicama smještenim u kaveze ispod svake etaže.

Broj etaža sita je od 1 do 3, a broj frakcija materijala je od 2 do 4.

Dimenzije:

– dužina – od 1 do 3 m

– širina – 600-1200 mm (prema zahtjevu tehnologije ili kupca)

Slijedeći proizvod iz ove linije: Rotacijsko – planetarno sito

Back to top