Rotacijsko – planetarno sito

Sito tip RS-150 namijenjeno je za razdvajanje materijala na dvije do pet frakcija, zavisno od broja ugrađenih umetaka (etaža sita).

Rotacijsko-planetarna sita izrađujemo u promjeru od 1000 do 2100 mm sa umecima i sitima otvora oka prema zahtjevu kupca.

Eventualno potrebno povećanje kapaciteta prosijavanja za pojedine vrste materijala može se dodatno povećati ugradnjom jedne ili više etaža koje se međusobno mogu spajati u zajednički izlaz.

Konstrukcija sita je izrađena iz konstrukcijskih karbonskih čelika ili INOX-a AISI 304. Etaže su izvedene iz tehničkih pletiva u kvaliteti INOX-a AISI 304 i otvorom oka prema želji kupca.

Za čišćenje sita, ukoliko je potrebno, može se ugraditi podokvir iz perforiranog lima sa kuglicama iz gume za rad u prehrambenoj industriji.

Prednosti planetarnih sita su:

-visoka kvaliteta prosijavanja

-visoka produktivnost

-tih i miran rad

-potpuna zatvorenost (nema prašenja)

-visoka pouzdanost

Slijedeći proizvod iz ove linije: Pneumatski separator

Back to top