Pneumatski separator

Pneumatski separator, tip HZS-63 i HZS-100, namijenjen je za zračno odvajanje cvjetova kamilice od primjesa (zemlja, kamen, metal) prema težini pojedinih frakcija, sa tangencijalnim odvajanjem prašine.

Pneumatski separator je opremljen ventilatorom s podešavanjem brzine strujanja zraka ili zračnim ventilom, čime se precizno može regulirati kvaliteta odvajanja pojedinih frakcija.

Separator se montira isključivo u linijskom radu.

Materijal izrade: konstrukcijski namjenski čelik ili INOX, prema zahtjevu kupca.

Boja: RAL 9002 ili prema zahtjevu kupca.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Revizijski transporter

Back to top