Kombajn za kamilicu

Kombajn za kamilicu - slika 10

Kombajn tip KVH-2000E namijenjen je za branje cvijeta kamilice. Kvaliteta branja je definirana kvalitetom usjeva kamilice, visinom i brzinom branja te općim vremenskim uvjetima.

Tehničke karakteristike:

-vrsta pogona: vučni – traktorski

-potrebna snaga traktora za vuču i pogon: 30 kW

-kapacitet: 0,75-1 ha/3 h (ovisno o uvjetima u polju)

-širina zahvata: 2 m

Čelična konstrukcija izvedena je iz zavarenih čeličnih profila. Pogon stroja ostvaruje se preko kardanskog vratila. Rotor za skidanje cvijeta ubacuje cvijet na kosi transporter koji kamilicu prenosi u koš efektivnog kapaciteta 2,7 m³. Koš se prazni pomoću vlastitog hidrauličnog sustava priključenog na hidraulični sustav traktora, odakle se vrši upravljanje pražnjenjem.

Nova generacija kombajna za kamilicu

Slijedeći proizvod iz ove linije: Cilindrični separator

Back to top