Rezač stabljike duhana sorte Burley

Rezač tip RSD/H-250 namijenjen je za odrezivanje stabljike duhana sa zarezivanjem prihvatnog utora za ovjes na žicu u svrhu sušenja.

Pogon hidraulične pumpe za pogon hidromotora vrši se preko kardanskog vratila traktora, a pogoni pila za odrezivanje i zarezivnje izvedeni su hidromotorima.

Potrebna snaga traktora: 15 kW.

Kapacitet: 0,1 ha/h

Slijedeći proizvod iz ove linije: Sušara za duhan

Back to top