Redryer

Redryer je namijenjen za termičku obradu duhana u procesu obrade, prema standardima i zahtjevima tehnologije obrade duhana.

Stroj se sastoji od noseće konstrukcije, kućišta stroja, grijača zraka, ventilatora, sustava za vlaženje duhana, sustava za izbacivanje vlage i transportera s ulaznim dozirnim sustavom. Stroj je standardno izveden iz INOX-a AISI 304 ili u kombinaciji sa standardnim ugljičnim čelicima.

Transporter unutar redryer-a sastoji se od međusobno povezanih lamela izrađenih iz perforiranog lima, INOX-a AISI 304. Na obje strane lamela montirane su metalne lamelne brtve kako bi se spriječilo rasipanje duhana i nekonrolirano strujanje zraka.

Kućište stroja izrađeno je iz termo-izolacijskih panela iz INOX-a AISI 304, s poliuretanskom ispunom ili ispunom iz mineralne vune. Kroz sve zone redryer-a prolazi lamelarni transporter kojim se duhan transportira od ulaza prema izlazu.

Za postizanje optimalnog kapaciteta, obzirom na veličinu stroja, potreban je stabilan izvor pare tlaka 6 Bar-a.

Stroj je najčešće podijeljen na 8 zona:

– 5 zona sušenja –  vlaga duhana spušta se na 8%-10%

– zona hlađenja – duhan se hladi na zadanu temperaturu

– zona vlaženja (rekondicioniranja) – vlaga u duhanu se podiže i ujednačava na oko 12,5%

Maksimalni kapacitet stroja:  7 t duhana/h

Stroj je opremljen svim potrebnim sondama za mjerenje temperature i vlage duhana, kontolnim i izvršnim elementima, kako bi se ostvarili zadani parametri za obradu.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Linija za otkup duhana i manipulaciju kutija s duhanom

Back to top