Linija za otkup duhana i manipulaciju kutija s duhanom

Namjena linije za otkup duhana je kontrola, ocjenjivanje, reklasacija i sortiranje prema internim klasama za daljnji  transport.

Omogućava brz, jednostavan i kvalitetan otkup uz minimalno učešće ljudskog rada.

Ocjenjivanje i reklasacija vrše se u protoku  kutija sa duhanom.

Kutije C-48 sa duhanom doziraju se na liniju viličarom ili manipulatorom dok reklasirane kutijie manipulator automatski slaže u pakete po 3 komada, spremne za daljnji transport u skladište.

Linija se sastoji od minimalno 7 transportera, vage, vezačice i manipulatora za pozicioniranje na 10 mjesta.

Kapacitet: 650 -800 kutija/8h

Slijedeći proizvod iz ove linije: Linija za inspekciju duhana

Back to top