Kondenzacijska sušara tip KSP 22 – podaci o proizvodu

Kondenzacijska sušara tip KSP 22 namijenjena je za sušenje svih vrsta biljnih materija, a posebno onih za koje je potrebno spriječiti gubitke eteričnih ulja pri sušenju. Klasičnim konvencijskim sušenjem čak i opreznim sušenjem, gubitci su značajni, a mogu se kretati i do 45 % jer se zagrijavanjem zraka, a posredno i materijala povećava razina zasićenosti zraka pa se kontinuirano mora dovoditi novi nezasićeni zrak dok se zasićeni, zagrijani zrak, izbacuje u atmosferu.
Pri temperatura većim od 30 % u zavisnosti od hlapljivosti ulja gubitci postaju značajni.
Kod kondenzacijske sušare sušenje se može vršiti pri nižim temperaturama od 20°C do 30°C, a da se pritom ne dodaje novi vanjski zrak, već je isti zrak u stalnoj recirkulaciji.

Prolaskom zraka kroz kondenzator vrši se kondenzacija vlage i njeno odvođenje izvan komore. Dakle, zrak u recirkulaciji veže na sebe vlagu iz materijala koji se suši i predaje istu u obliku vode na kondenzatoru.

kondenzacijska sušara prijenosna
Kondenzacijska sušara prijenosna

Sušara je koncipirana kao regalna i podna, odnosno materijal se može puniti na perforirani pod sušare ili u police (okvire s propusnim dnom) ili u jednoj ili više etaže.

Punjenje na pod, jednu ili više etaža zavisi od vrste materijala, gustoće ili visine sloja.

Ovakvim načinom sušenja s istim zrakom u recirkulaciji bez dodavanja novog zraka značajna je ušteda energije, ali prvenstveno se dobije na kvaliteti finalnog proizvoda.

Dakle, prednosti sustava su kvaliteta proizvoda i ušteda energije dok je jedini nedostatak sporije sušenje, odnosno potreban je veći broj jedince za istu količinu osušenog materijala. Vrijeme sušenja u kondenzacijskoj sušari je od 36 do 48 sati.

Back to top