Kategorija: MaslinaHR

Prijenosna kontejnerska sušara za list masline

Univerzalna kontejnerska sušara - prijenosna

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (list masline, kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sli.), povrća (paprika i sl.). Kapacitet sušare (okvirni volumenski) efektivne površine: 9 m³ Konstrukcija komore sušare – brodski kontejner 40′ HC Oplata – termo izolacijski, standardni, plastificirani paneli Vrata – 1dvokrilna, na čelu i 1 vrata na […]

Read More

Vibracijsko sito

Vibracijsko sito

Vibracijska sita tip VS-3/4 i VS-2/3 namijenjena su za razdvajanje materijala na dvije do četiri frakcije, zavisno od broja ugrađenih umetaka (etaža sita). Vibracijski transporteri transportiraju materijal od ulaza do izlaza korita vibro-transportera, a brzina transporta ovisi o amplitudi i frekvenciji vibracije za pojedini materijal. Konstrukcija sita je izrađena iz konstrukcijskih karbonskih čelika ili INOX-a AISI 304. […]

Read More

Sušara regalna

Sušara regalna tip HRS 1000-2 namijenjena je za sušenje svježe (sirove) biljne mase, voća i povrća. Način rada: na police kolica za sušenje u ravnomjernom sloju slaže se materijal obrade i zatim se kolica smještaju unutar sušare. Zagrijavanje i cirkulaciju zraka unutar sušare ostvaruje termogenerator sa indirektnom izmjenom topline ili izmjenjivač voda/zrak u kombinaciji sa aksijalnim cijevnim ventilatorom. […]

Read More

Sušara podna

Sušara podna kontejnerska

Namijenjena za sušenje ljekovitog bilja (list masline, kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sl.), povrća (paprika i sl.). Sušara HKS -12/60 standardno se proizvodi u 3 veličine sa efektivnom površinom poda 24, 32 ili 40 m². Kapacitet sušare (okvirni volumenski) efektivne površine: – 24 m² iznosi 9,6 m³ – 32 […]

Read More

Rezačica biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Namijenjena je za pripremu materijala za mljevenje i usitnjavanje biljne mase za rinfuzna pakiranja čajeva minimalne veličine frakcije 3mm. Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Na rotoru i statoru se nalaze nosači noževa. Duljina reza mijenja se promjenom sita na statoru. Rezačica se strandardno isporučuje sa kompletom od 3 sita, prema zahtjevu kupca, […]

Read More

Pakirka za rinfuzna pakiranja

Pakirka za rinfuzna pakiranja tip HERBAPAK-R1 je poluautomatski stroj namijenjen za punjenje vrećica, sa odvagom i tolerancijom +/- 2%. Sastoji se od usipnog koša, kućišta, dozirnog korita, vibracijskog dozirnog korita, tenziometarskim elementom za mjerenje mase, elektro-upravljačkim ormarom, radne plohe podesive po visini i električne startne pedale. Stroj ima kapacitet 200 – 500 vrećica na sat, […]

Read More

Stroj za pranje lista masline

Stroj tip HPL-05, za pranje lista masline i odvajanje sitnih grančica, izrađen je u INOX-u AISI 304. Na ulaznom dijelu kade sa vodom dozira se list odakle se sustavom rotirajućih valjaka i vodenih sapnica transportira prema izlaznom transporteru. Oprani list dolazi do izlaznog kosog transportera kojim se list izuzima iz stroja. Stroj vrši separaciju sitnih […]

Read More

Stroj za skidanje lista masline sa grana

Stroj tip SSL-M/60 namijenjen je za skidanje lista sa odrezanih grana masline. Stroj je izrađen iz namjenskih konstruktivnih čelika. U kućište stroja montiran je rotor sa elektromotornim pogonom za skidanje lista pomoću PVC struna. Doziranje materijala u stroj može biti automatski ili ručno. Slijedeći proizvod iz ove linije: Stroj za pranje lista masline

Read More

List masline – oprema za sušenje, obradu i pakiranje

List masline skida se sa grana namjenskim strojem, te se nakon pranja suši u sušari. Za proces sušenja lista masline uobičajeno se koristiti regalna sušara, a kod većih količina lista ekonomično sušenje se može izvesti i u podnoj sušari. Nakon sušenja list masline se reže na željenu frakciju, te se dalje dorađuje prosijavanjem za finalni […]

Read More
Back to top