Kategorija: KonopljaHR

Procesna linija za obradu industrijske konoplje

Naša procesna oprema za obradu industrijske konoplje ima nekoliko završnih frakcija: prašina cvijet i list veličine do 4 mm sjeme stabljika Nudimo nekoliko opcija procesne linije na koje je navedene frakcije moguće postići: Linija za obradu cijelog gornjeg dijela biljke konoplje, odnosno cvata, gdje se na početku linije vrši odvajanje cvjetova, listova i sjemena na […]

Read More

Odvajač cvata konoplje

Odvajač cvata konoplje namijenjen za odvajanje suhog cvata od ostatke stabljike industrijske konoplje. Za kvalitetan rad stroja biljka mora biti u potpunosti suha, udjela vlage oko 8 %, a maksimalno 10 %. Procesni materijal (suhi cvat konoplje) dozira se na ulazni transporter stroja. U separatoru se vrši odvajanje lista, cvijeta i sjemena konoplje od stabljike, […]

Read More

Sušara podna kontejnerska

Sušara podna kontejnerska

Sušara podna kontejnerska, tip: HKS-12/60, univerzalne je namjene, a služi za sušenje industrijske konoplje, kamilice, mente, melise i slično na način da se materijal za sušenje stavlja na pod u ujednačenom sloju visine do 1,7 m, zavisno od vrste sirovine. Konstrukcija sušare izvedena je iz pocinčanih čeličnih cijevi, a zidovi i krov iz termo-izolacijskih panela […]

Read More

Sušara podna prijenosna

Univerzalna kontejnerska sušara - prijenosna

Sušara podna kontejnerska, tip: HKS-12/60, univerzalne je namjene, a služi za sušenje industrijske konoplje, kamilice, mente, melise i slično na način da se materijal za sušenje stavlja na pod u ujednačenom sloju visine do 1,7 m. Sušara je izvedena iz namjenskog ili brodskog kontejnera, sa izoliranim zidovima i krovom s termo-izolacijskim panelima i poliuretanskom ispunom. […]

Read More

Branje konoplje – Header

Header za branje konoplje

Header za branje konoplje dizajniran je za branje cvata konoplje. (gornjeg dijela konoplje na kojem se nalaze cvijet, list i sjeme) Branje se vrši na duljinu do cca 70 centimetara. Header se montira na prednji hidraulik traktora. Pogon se ostvaruje preko hidro motora iz vlastitog hidrauličnog agregata pogonjenog kardanskim prijenosom traktora. Slijedeći proizvod iz ove […]

Read More

Odvajač cvata konoplje

Odvajač cvata konoplje Namijenjen za odvajanje cvata od ostatke stabljike industrijske konoplje. Procesni materijal (suhi i prosušeni cvat konoplje) dozira se na ulazni transporter stroja. U separatoru se vrši odvajanje lista, cvijeta i sjemena konoplje od stabljike, sa mogućnošću usisavanja čestica prašine izravno u filter. Prilikom odvajanja separator selektira mješavinu listova, cvjetova i sjemena na […]

Read More

Oprema za obradu industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje

Oprema za obradu industrijske konoplje sastoji se od headera za branje konoplje, sušare podne prijenosne, sušare podne kontejnerske, odvajača cvata konoplje i procesne linije za obradu industrijske konoplje. Industrijska konoplja se nakon stripiranja ili košnje vrhova (cvata)  suši na oko 8% vlage. Najčešći način sušenja cvata konoplje je sušenje u komornim podnim sušarama. Proces sušenja […]

Read More

Procesna linija za obradu industrijske konoplje

Proizvodna linija za obradu industrijske konoplje Veličina frakcije ulaznog materijala u procesnu liniju je do 10 cm. Procesna linija za obradu industrijske konoplje vrši mehaničko odvajanje sjemena i cvjetova konoplje od stabljike te prosijavanje pojedinih veličina frakcija (sjeme od stabljike i cvijet od stabljike).

Read More

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna, sa pokretnim podom za punjenje i pražnjenje materijala za sušenje Namijenjena za sušenje industrijske konoplje, ljekovitog bilja (kamilica, menta, melisa, šipak i sl.), bundevinih koštica, žitarica (kukuruz i sl.), povrća (paprika i sl.). Kapacitet sušare (okvirni volumenski) efektivne površine: 9 m³ Konstrukcija komore sušare – brodski kontejner 40′ HC Oplata […]

Read More

Rezačica biljne mase RB-400

Rezačica biljne mase RB-400 Namijenjena je za rezanje različitih vrsta bilja u svježem (sirovom) ili suhom stanju, na duljinu reza prema zahtjevu tehnologije. Također se koristi za usitnjavanje osušenih materijala prije mljevenja (priprema za mljevenje). Rezačica se sastoji od postolja, rotorskog i statorskog sklopa. Rezačica ljekovitog bilja tip RB – 400 ima širinu korita 400 mm, […]

Read More
Back to top