Kategorija: DuhanHR

Linije za obradu sitnjavine i duhanskog rebra

Namijenjena je za obradu duhanskog rebra i duhanske sitnjavine prema najmodernijim tehnološkim zahtjevima i standardima COREST-e. Linija je potpuno automatizirana od ulaza do izlaza, osim u dijelu formiranja kutija C-48. Linija odgovara kapacitetu ulaza duhana od 10.000 kg/h. Povratak na prvi proizvod iz ove linije: Rezač stabljike duhana sorte Burley

Read More

Linija za inspekciju duhana

Revizijski transporter

Linija je namijenjena za inspekciju i odstranjivanje (picking) neodgovarajuće kvalitete duhana. Sastoji se od jednog ili više distributora, dva ili više vibracijskih sita, dvije ili više linija transportera. Na sredini linije transportera za inspekciju izvedena je kaskada za prevrtanje duhana, kako bi se u nastavku linije lakše uočio i izdvojio neodgovarajući (vanklasni) list donjeg sloja duhana […]

Read More

Linija za otkup duhana i manipulaciju kutija s duhanom

Namjena linije za otkup duhana je kontrola, ocjenjivanje, reklasacija i sortiranje prema internim klasama za daljnji  transport. Omogućava brz, jednostavan i kvalitetan otkup uz minimalno učešće ljudskog rada. Ocjenjivanje i reklasacija vrše se u protoku  kutija sa duhanom. Kutije C-48 sa duhanom doziraju se na liniju viličarom ili manipulatorom dok reklasirane kutijie manipulator automatski slaže u pakete po 3 […]

Read More

Redryer

Redryer je namijenjen za termičku obradu duhana u procesu obrade, prema standardima i zahtjevima tehnologije obrade duhana. Stroj se sastoji od noseće konstrukcije, kućišta stroja, grijača zraka, ventilatora, sustava za vlaženje duhana, sustava za izbacivanje vlage i transportera s ulaznim dozirnim sustavom. Stroj je standardno izveden iz INOX-a AISI 304 ili u kombinaciji sa standardnim ugljičnim […]

Read More

Preše za doprešavanje duhana u kutije

Preša je namijenjena za finalno doprešavanje duhana u kutije C-48, nakon vaganja na izlaznoj liniji. U svrhu zaštite kutija od pucanja pri prešanju, preša je opremljena samozatvarajućim vođenim kalupom. Slijedeći proizvod iz ove linije: Redryer

Read More

Slicer

Slicer tip SL-H/02 namijenjen je za odrezivanje duhana iz formata 1100x700x750 u broju rezova (slice-ova) prema izboru. Sastoji se od transportera na tenziometrima za vaganje, transportera za uvođenje i doziranje duhana, sustava za pridržavanje, sustava za odrezivanje segmenata (slice-ova) i kosog transportera za odnošenje duhana. Pomicanje formata u sliceru vrši se pomakom transportne trake u željenoj […]

Read More

Sušara za duhan

Sušara tip HKSD prioritetno je namijenjena za sušenje duhana viržinijskog tipa ili drugih ratarskih kultura (kukuruz, pšenica, paprika i sl). Kapaciteti: 72, 106, 120 ili 150  okvira dimenzija 400 x 1500 mm, odnosno 700 do 1500 kg suhog duhanskog lista po jednom sušenju Konstrukcija sušare izvedena je iz pocinčanih čeličnih cijevi, a zidovi i krov iz […]

Read More

Rezač stabljike duhana sorte Burley

Rezač tip RSD/H-250 namijenjen je za odrezivanje stabljike duhana sa zarezivanjem prihvatnog utora za ovjes na žicu u svrhu sušenja. Pogon hidraulične pumpe za pogon hidromotora vrši se preko kardanskog vratila traktora, a pogoni pila za odrezivanje i zarezivnje izvedeni su hidromotorima. Potrebna snaga traktora: 15 kW. Kapacitet: 0,1 ha/h Slijedeći proizvod iz ove linije: Sušara […]

Read More

Duhan – oprema za branje, sušenje i obradu

Nakon berbe duhan se stavlja u ramove ili prijenosne kontejnere, nakon čega slijedi proces sušenja. Za sušenje duhana koriste se komorne podne sušare sa pripadajućim termo generatorima, koji kao energent mogu koristiti: biomasu, zemni/ukapljeni plin ili lož ulje. Prilikom otkupa koriste se linije za otkup duhana, koje znatno utječu na brzinu i kvalitetu procesa otkupa […]

Read More
Back to top