Obavijest o nabavi

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

nije primjenjivo

Naziv projekta

“Razvoj plug-and-play prijenosne sušare za biljke u svrhu pristupačnog i brzog procesa sušenja”

OIB tvrtke ili organizacije

13103618566

Naziv tvrtke ili organizacije

HERBAS d.o.o.

Osoba za kontakt

ENA KRATOFIL

Lokacija

Virovitičko-podravska , Pitomača

Kontakt telefon

048 816 107

Email

ena.kratofil@herbas.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

20. 11. 2019.

Rok za dostavu ponuda

11. 12. 2019.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je nabava, dobava, montaža/instalacija CNC stroja za tokarenje, uključujući upravljačku jedinicu, promjer obrade min. 400 mm, radna dužina min. 1000 mm., te edukacija zaposlenika za rad s opremom. The subject of procurement is the supply, mounting/installation of CNC turning machine, including control unit, processing diameter min. 400 mm, working length min. 1000 mm and training of employees for working with equipment. Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupni predmet nabave tražen ovim postupkom. Tenderers are obliged to offer the entire procurement subject required by this procedure. Obavijest o nabavi (Javno nadmetanje) sukladno Prilogu 4 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), objavljeno u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga B Light Grant Sheme – projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. The Procurement notification (Public Tender) pursuant to Annex 4 of the Rules on Conducting the Procurement Procedures for non-purchasing organisations (NPOs), published within the Call for Proposals B Light Grant Scheme – project for financing the cooperation of SMEs – Light Beneficiaries in the Hungary-Croatia border area within the Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Program 2014-2020.

Priloženi dokumenti:

HERBAS-OON-001-2019-HR-EN_V2.0

Prilog-1-Tehnička-specifikacija-Technical specification-HR-EN

Prilog-3-ponudbeni-list-HR-EN

Prilog-4-Izjava-o-raspolaganju-minimalno-jednom-osobom-koja-će-obavljati-postavljanje-i-instalaciju-stroja HR-EN

Prilog-5-Izjava-o-raspolaganju-kvalificiranom-osobom-za-provođenje-edukacije HR-EN

Poziv za dostavu ponuda je objavljen na stranici www.strukturnifondovi.hr link:

Kliknite ovdje za preusmjeravanje na stranicu www.strukturnifondovi.hr

Back to top