Oprema za sušenje, obradu i pakiranje lista masline

Stroj za skidanje lista masline sa grana

Stroj za pranje lista masline

Sušara regalna

Sušara podna kontejnerska

Univerzalna kontejnerska sušara – prijenosna

Rezačice biljne mase sa izmjenjivim sitima URH 50-6

Vibracijska sita i transporteri

Pakirka za rinfuzna pakiranja